SCBWI

Society of
Children's Book Writers
and Illustrators

Conference Schedule Hebrew

יום חמישי, 27 ביוני 2019

9:00 – 9:40     הרשמה / מסירת תיקי עבודות איור לתצוגה / קפה

9:40 – 9:50     דברי פתיחה, מירי לשם-פלאי, מנהלת SCBWI ישראל (אנגלית)

9:50 – 10:30   לכתוב באומץ: הכוח של הקול שלך, טליה בן-עמי (אנגלית)

10:30 – 11:10  פאנל עורכים: הוצאה לאור של ספרי ילדים בארה״ב ובישראל (אנגלית)

                         בהשתתפות טליה בן-עמי, לורנט לין, יעל מולצ׳דסקי, רחלה זנדבנק. מנחה: מירי לשם-פלאי

11:20 – 12:00  שלוש שיחות קצרות על תרגום ותרבות (אנגלית)

                         – הכרות עם ספרי מכּתבת אל-פאנוס, מונא סרוג׳י (20 דק׳)

                         – פיל בשלוש ארצות, אורית ברגמן (10 דק׳)

                         – איך אומרים שקשוקה בצרפתית, גליה עוז (10 דק׳)

12:00 – 13:00 ארוחת צהריים / תצוגת תיקי עבודות איור 

13:00 – 13:40  מאחורי הקלעים: איזון בין אמנות ועסקים בהוצאת ספרי ילדים, לורנט לין (אנגלית)

13:40 – 14:20 פאנל PJ Library: ניווט בעולם ספרות הילדים היהודי (אנגלית)

                         בהשתתפות כתריאלה פרידמן, מיכאל לבנטל, פנינה סלומון, אנה לוין

14:20 – 15:00  הרצאות מקבילות, בחרו אחת:

                            כשהמילים נכנסות לתמונה – על יצירה בשני קולות: מאייר וסופר, יעל מולצ׳דסקי (עברית)

                           המסך עולה – לכתוב פתיחה לסיפור שתגרום לקוראים להפוך דפים, אנה לוין (אנגלית)

15:00 – 15:40  הרצאות מקבילות, בחרו אחת:

                            עריכה ומו״לות – הזווית האישית, יותם שווימר (עברית)

                           ליצור מכתב הגשה מנצח, ציביה מקלאוד (אנגלית)

15:40 – 15:50 הענקת פרסים הכרזה על הזוכים בתחרות תיקי עבודות איור (אנגלית)

15:50 – 16:00 דברי סיכום, צוות SCBWI ישראל (אנגלית)

.

יום שישי, 28 ביוני 2019

9:00 – 9:30       הרשמה / קפה

9:30 – 11:00      סדנאות מקבילות, בחרו אחת:

                           א: ליצור את הדמויות שאתם מדמיינים, סדנה לסופרים, סוזאן ג׳רביי (אנגלית)

                           ב: שלטון יחיד – סדנת כתיבה יוצרת למאיירים תמר הוכשטטר (עברית)

11:10 – 12:00    הרצאות מקבילות, בחרו אחת:

                          א: הפיץ׳: איך עובד התהליך, טליה בן-עמי (אנגלית)

                          ב: לאזן בין הצד האמנותי והצד העסקי באיור, לורנט לין (אנגלית)

12:00 – 12:30 ארוחת צהריים

12:30 – 13:20 הרפתקאותי עם הרפתקאות דוד אריה, ינץ לוי (אנגלית)

13:20 – 13:30 דברי סיכום, צוות SCBWI ישראל (אנגלית)